Naar Hostwriters.nl

Hoe belezen ben je?

Wat is een limerick?

Een dichtvorm

Bingo! Een limerick is een dichtvorm van vijf regels met een vrij strak metrum. Het gedicht heeft vaak een humoristische of dubbelzinnige inhoud. De laatste regel is de clou.

terug