Naar Hostwriters.nl

HOE BELEZEN BEN JE?

Welk jaartal hoort bij deze afbeelding?

Heel goed. Was dat je eerste poging? Petje af hoor.   

12 oktober 1492 blijft voor vele oorspronkelijke bewoners van Amerika de beklagenswaardige dag waarop ze verzuimd hebben Columbus en zijn kornuiten als kittens te verzuipen toen deze zich met hun grijpgrage vingers aan hun kusten vertoonden.   

De meer onderlegde schrijvers zullen trouwens terecht opmerken dat de afbeelding niet echt blijk geeft van geschiedkundige accuratesse. Columbus zette voet aan land op de Bahama’s en voer later door naar Cuba. De hele tijd zocht hij zich scheel naar ‘Indianen’ omdat hij dacht dat hij Indië bereikt had.   

In 1499 zei een zekere Amerigo Vespucci dat het wel degelijk om een ‘Nieuw Land’ ging, Columbus bleef zich echter vastklampen aan het idee dat hij een andere weg naar Azië had gevonden. Om toch zijn gelijk te halen, bedacht hij de theorie dat de aarde niet rond, maar peervormig was.   

Het ware dus beter om te spreken over de peer van Columbus dan het ei van Columbus, alleen al omdat hij de bewoners van het door hem ‘ontdekte’ land, wel degelijk een flinke peer gestoofd heeft.

terug